French English

Het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma groepeert organisaties waarvan de projectgebieden nabij de Twee Zeeën (nl. Noordzee en Engels Kanaal) liggen. Dit subsidieprogramma van de EU steunt dus grensoverschrijdende samenwerkingen tussen regio’s van de vier lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas de Calais), Engeland (het zuidwesten, zuidoosten en Oost-Engeland), België (Vlaanderen) en Nederland (de zuidkust). De projectpartners werken gezamenlijk rond gemeenschappelijke thema’s zodat moeilijkheden aangepakt en potenties benut worden. Er zijn drie prioritaire thema’s evenals één gemeenschappelijke prioriteit:

 • Prioriteit 1: een economisch concurrentieel, aantrekkelijk en toegankelijk gebied creëren;
 • Prioriteit 2: een veilige en gezonde omgeving promoten en verbeteren;
 • Prioriteit 3: de leefbaarheid verbeteren.

Het Europees INTERREG IVA-project MaxiGreen beoogt voornamelijk de derde prioriteit te bewerkstellingen, namelijk het verbeteren van de leefbaarheid.

Er worden twee soorten projecten ondersteund met het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma:

 • Algemene grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die partners bijeen brengen van verschillende landen uit het programmagebied die een gemeenschappelijke grensoverschrijdende uitdaging (die in lijn ligt met de doelstellingen van de programma prioriteiten) willen aanpakken.
 • Strategische projecten die goedgekeurd zijn door de programmabeheerders en door hen gezien worden als noodzakelijk voor het bereiken van de programmadoelstellingen.

MaxiGreen is een algemeen grensoverschrijdend samenwerkingsproject en wordt beschouwd als een strategisch project.

In dit project werken zes partners rond gemeenschappelijke thema’s die een impact hebben op groene ruimten  met erfgoedwaarde  in Europa, met name:

 • een gebrekkige toegankelijkheid,
 • de industrialisatie van het landschap,
 • de kwetsbaarheid van land,
 • een negatief imago.

Al de projectgebieden van de verschillende partners hebben een periode van industrieel en stedelijk verval gekend waardoor de gebieden in onbruik zijn geraakt. Mettertijd heeft de natuur zich een weg gebaand door deze terreinen waardoor pioniersbiotopen voor fauna en flora zijn ontstaan die de toename van een rijke biodiversiteit stimuleren. Bovendien bieden de vrijgekomen ruimte, de diverse natuurlijke leefgebieden en de meervoudige functies (zoals oude spoorlijnen, kanalen en onder water gelopen ontginningsputten) mogelijkheden voor multifunctionele parken die met elkaar verbonden zijn en die verschillende functies vervullen. Deze multi-historische groene infrastructuur wordt ‘Green Heritage’ (letterlijk: ‘groen erfgoed’) genoemd.    

Zeven partners maken deel uit van het MaxiGreen project, met name:

 • Essex County Council
 • Southend Borough Council
 • La ville de Marck
 • Provincie Antwerpen
 • De stad Rotterdam
 • Essex Wildlife Trust
 • Provincie West-Vlaanderen

 


Vragen of opmerkingen? Gelieve onderstaand formuliertje in te vullen met je opmerkingen: