French English
Water Square Benthemplein, an innovative solution for water storage in the city

 

Met dit project wordt het allereerste waterplein ooit gerealiseerd op het Benthemplein. Zeven jaar geleden is het idee ontstaan. In 2012 werd gestart met de bouw ervan. In 2013 zal het plein gebruikt kunnen worden als recreatiezone in droge perioden en als wateropslag tijdens maanden met veel regen.

Verschillende partijen zijn betrokken bij het project. Ze hebben allen samengewerkt om het project vorm te geven. De groep bestaat uit:

·   Studenten en lectoren van het Zadkine College en het Grafisch Lyceum

·   Leden van de aangrenzende kerk

·   Het plaatselijk jeugdtheater

·   Het David Lloyd sportcenter

·   Bewoners van de aanpalende woonwijk

Deze partijen participeerden allen in drie workshops over de mogelijke problemen, gewenste resultaten en hoe regenwater het plein kan beïnvloeden. Ze waren het er unaniem over eens dat het waterplein een dynamische plek moet worden voor jonge mensen met veel plaats om te spelen en de ontspannen.

Voor Meer Foto's Klik Hier

 


Vragen of opmerkingen? Gelieve onderstaand formuliertje in te vullen met je opmerkingen: