French English
Aerial View - Blue Water

 

Dit project beslaat een gebied in de provincie Antwerpen, de Rupelstreek genaamd (gemeenten Boom en Rumst). Dit gebied is gekend omwille van haar kleigroeven, die een zeer grote impact hadden op de omgeving.  De klei werd en wordt nog steeds gebruikt voor de baksteenproductie. Het grootste deel van de klei is reeds ontgonnen, maar de streek beschikt ook nog over een ruime reserve.  De baksteenindustrie had grote gevolgen voor het landschap. Maar ook het gebruik ervan na de ontginning, met bijvoorbeeld het gebruik als stortplaats, zorgden voor ernstige verontreiniging. Vele van deze putten zijn nadien in onbruik geraakt, waardoor de natuur haar gang kon gaan.  

 

Omdat er nog steeds verschillende eigenaars de gronden bezitten, is het een belangrijke uitdaging van het project om te komen tot een gemeenschappelijke, gedragen visie voor de ontwikkeling van het gebied. Samenwerking tussen de verschillende overheden, eigenaars en andere partners is dan ook absoluut noodzakelijk om het gebied weer toegankelijk te maken en nieuw leven in te blazen.   

Om het gebied een nieuwe toekomst te geven, zijn volgende aspecten belangrijk:

·        het multifunctioneel gebruik van de gronden,

·        een globaal en geïntegreerd ruimtelijk beleidskader,

·        en een bruikbaar evenwicht tussen toekomstige ontwikkelingen, de geschiedenis van het landschap  en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

       

 

Voor Meer Foto's Klik Hier

 

Meer informatie over de lopende acties in de Rupelstreek vindt u hier: http://nl.maxigreen.eu/news-events/

 


Vragen of opmerkingen? Gelieve onderstaand formuliertje in te vullen met je opmerkingen: