French English

Verbeteren, Vernieuwen Nieuw Leven Inblazen

Het project MaxiGreen wil groene, open ruimten met erfgoedwaarde die over de jaren heen zijn verkommerd, een nieuwe toekomst geven. Het project is een samenwerking tussen een 6-tal partners zowel uit overheidsdiensten als andere organisaties. Het project wordt gesubsidieerd door het EU INTERREG IVA 2 Zeeën programma. 

 

MaxiGreen focust op een aantal regio’s dichtbij de Noordzee en het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk. De zes projectpartners willen de betreffende groene ruimten met erfgoedwaarde doen heropleven en de toegankelijkheid ervan verbeteren. De bedoeling is tevens het negatieve imago van deze gebieden aan te pakken. Elke projectpartner trekt ook in de eigen regio een eigen project rond deze thema’s. 

 

De projectpartners zijn:

 

 

 

 

Our partners

Essex County Council Southend-On-Sea Borough Council Essex Wildlife Trust

Latest News